Top 16 Bài thơ hay viết về thời học sinh

Top 16 Bài thơ hay viết về thời học sinh

Bài thơ: NHỚ! – Nguyễn Đức Phúc NHỚ!Thơ Nguyễn Đức Phúc Nhớ ngày xưa đi học Hai đứa mãi hẹn hò Cả hai cùng mơ ước Đời đi chung chuyến đò. Con đường làng thân…

3 Likes Comment