Top 10 Ý tưởng ngớ ngẩn nhất mọi thời đại

Top 10 Ý tưởng ngớ ngẩn nhất mọi thời đại

Khoe của quý của đàn ông Mỹ Năm 1950, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Một nhân viên CIA có tên là Frank Wisner đã cố gắng thuyết phục chính phủ một ý tưởng, trong số các…

5 Likes Comment