TẬP 1: Chia sẻ chăm sóc da tuổi dậy thì - Why you should start skincare as a teenager? 4

TẬP 1: Chia sẻ chăm sóc da tuổi dậy thì – Why you should start skincare as a teenager?

Ở Việt Nam thường có quan niệm rằng dưỡng da là dành cho lứa tuổi thanh niên và trưởng thành, nhưng hiếm ai nhận ra rằng da ở tuổi thiếu niên và dậy… Xem Thêm…

12 Likes 20 Comments