Top 10 Doanh nghiệp giày dép  lớn nhất Việt Nam

Top 10 Doanh nghiệp giày dép lớn nhất Việt Nam

Công ty TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên – Biti’s Các sản phẩm mang thương hiệu Biti’s đã trở nên quen thuộc với mọi gia đình Việt Nam với câu khẩu hiệu quen…

6 Likes Comment