CÁCH MÌNH TẨY RIA MÉP | Chuyện làm đẹp | Giang Ơi 5

CÁCH MÌNH TẨY RIA MÉP | Chuyện làm đẹp | Giang Ơi

Đây là trọn vẹn các bước từ A-Z quy trình tẩy ria mép của mình, cộng thêm một số tips cho các bạn để lông không mọc lại cứng hơn và cách làm để… Xem…

3 Likes 6 Comments
TỰ LÀM MUỐI TẨY DA CHẾT TẠI NHÀ | Chuyện làm đẹp | Giang Ơi 6

TỰ LÀM MUỐI TẨY DA CHẾT TẠI NHÀ | Chuyện làm đẹp | Giang Ơi

Không hoá chất, không tốn kém, vừa tốt cho mình vừa tốt cho môi trường, tại sao mình và bạn không tự làm muối tẩy da chết tại nhà nhỉ? ❤ ĐỪNG… Xem Thêm Các…

1 Like 41 Comments